Projekty

Nazwa projektu: Projekt Lubelskie IV

Liczba urządzeń: do 16

Łączna moc: do 48 MW

Przedstawiciele terenowi: Sebastian Żuk, Grzegorz Mück

Planowany początek realizacji: 2016 r.

Planowane coroczne wpływy z podatków:  około 1,6 mln zł