Projekty

Nazwa projektu: Projekt Lubelskie III

Liczba urządzeń: do 7

Łączna moc: do 21 MW

Przedstawiciele terenowi: Katarzyna Olewińska

Planowany początek realizacji: 2016 r.

Planowane coroczne wpływy z podatków:  do 700 tys. zł