Projekty

Nazwa projektu: Projekt Lubelskie II

Liczba urządzeń: do 21

Łączna moc: do 63 MW

Przedstawiciele terenowi: Sylwia Bielecka, Ilona Gawrysiak, Grzegorz Mück

Planowany początek realizacji: 2016 r.

Planowane coroczne wpływy z podatków:  około 2,1 mln zł