Projekty

Nazwa projektu: Projekt Mazowieckie I

Liczba urządzeń: do 10

Łączna moc: do 30 MW

Przedstawiciel terenowy: Magdalena Łapińska

Planowane coroczne wpływy z podatków:  około 1 mln zł