Projekty

Nazwa projektu: Projekt Małopolskie I

Liczba urządzeń: do 30

Łączna moc: do 90 MW

Przedstawiciele terenowi: Katarzyna Fus, Mariusz Szyszka

Planowane coroczne wpływy z podatków: około 3 mln zł