Contino Wind Group

Contino Wind Group jest grupą powiązanych podmiotów, dedykowanych rozwojowi projektów wiatrowych w Polsce, korzystających z wieloletniego doświadczenia na rynku europejskim (Francja, Austria, Niemcy). Właścicielem Contino Wind Group jest międzynarodowy holding z siedzibą w Luksemburgu.

Jesteśmy podmiotem, prowadzącym działalność w dziedzinie rozwijania projektów farm wiatrowych, w zakresie technicznego i administracyjnego doradztwa, realizacji prac montażowo-budowlanych „pod klucz”, a także ich eksploatacji.

Contino Wind Group to doświadczony i wiarygodny partner o ugruntowanej pozycji i ponad 15-letnim doświadczeniu. Troska o bezpieczeństwo energetyczne i środowisko naturalne zapewniają powodzenie podejmowanych projektów i wysoką rentowność inwestycji. Osoby realizujące nasze projekty posiadają wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie i eksploatowaniu farm wiatrowych oraz innych projektów inwestycyjnych. Członkowie zespołu Contino realizowali do tej pory projekty poza granicami Polski o łącznej mocy ponad 900 MW.

Strategia Contino Wind Group obejmuje zarówno prace w zakresie rozwoju własnych projektów farm wiatrowych, jak również przejęcia i zakupy przygotowanych projektów na zaawansowanym etapie rozwoju, a także inwestycje w gotowe projekty z uzyskanymi pozwoleniami.

Głównym celem działalności jest budowa znacznego portfela parków wiatrowych i ich eksploatacja.

Contino Wind Partners Sp. z o.o. jest główną i największą spółką, poprzez którą prowadzona jest działalność na terenie Polski. Jest ona spółką wiodącą dla grupy powiązanych podmiotów CONTINO WIND GROUP, która skupia kilkanaście spółek prawa handlowego dedykowanych rozwijaniu projektów wiatrowych w Polsce.